Patentler


Filtreleri temizle

Patent adı Patent teknoloji alanı Kurum adı Yetkili adı soyadı Patent durumu Patent Görseli
2019-09-30 11:07:31 kendi üzerinde bulunan eyleyicisiyle kollarını açıp kapatabilen katlanabilir insansız hava aracı 2 itünova teknoloji a.ş. KENDİ ÜZERİNDE BULUNAN EYLEYİCİSİYLE KOLLARINI AÇIP KAPATABİLEN KATLANABİLİR İNSANSIZ HAVA ARACI

Electronics – Elektronik

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-09-30 11:47:27 benzoksazinlerin düşük sıcaklıklarda kürlenmesi için yeni bir katalitik yöntem 1 itünova teknoloji a.ş. BENZOKSAZİNLERİN DÜŞÜK SICAKLIKLARDA KÜRLENMESİ İÇİN YENİ BİR KATALİTİK YÖNTEM

Chemicals – Kimyasallar

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-01 16:20:34 inorganik pasif örnekleyici 4 arinkom tto İNORGANİK PASİF ÖRNEKLEYİCİ

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-01 17:01:49 şemsiye ankraj 11 arinkom tto ŞEMSİYE ANKRAJ

Manufacturing – İmalat

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-02 15:28:43 lykta greenbox - aeroponik iç ortam bitki yetiştirme modülleri 6 itünova teknoloji a.ş. LYKTA GREENBOX - AEROPONİK İÇ ORTAM BİTKİ YETİŞTİRME MODÜLLERİ

Green Building – Ekolojik Binalar

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-02 15:47:41 polimer tabanlı mikroçiplerle bütünleşik çalışan peristaltik mikropompa 7 itünova teknoloji a.ş. POLİMER TABANLI MİKROÇİPLERLE BÜTÜNLEŞİK ÇALIŞAN PERİSTALTİK MİKROPOMPA

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-04 09:28:41 sönümlemeli kanala göre hizalanmış indis modülasyonlu dikgen frekans bölmeli çoğullama yöntemi 8 koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) SÖNÜMLEMELİ KANALA GÖRE HİZALANMIŞ İNDİS MODÜLASYONLU DİKGEN FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA YÖNTEMİ

Infocomm – Bilişim

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-07 10:18:56 hücresel ağlarda makine tipi haberleşmelerde qos tabanlı planlama yöntemi 8 koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) Hücresel Ağlarda Makine Tipi Haberleşmelerde QoS Tabanlı Planlama Yöntemi

Infocomm – Bilişim

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-07 10:38:07 mikroakışkan tromboelastometri cihazı 7 koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) Mikroakışkan Tromboelastometri Cihazı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-07 16:17:41 antitüberküloz aktivite gösteren bileşikler 1 arinkom tto ANTİTÜBERKÜLOZ AKTİVİTE GÖSTEREN BİLEŞİKLER

Chemicals – Kimyasallar

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-07 16:29:18 ttgstmu34-8xhis rekombinant enzimi 9 arinkom tto TtGSTmu34-8XHis Rekombinant Enzimi

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-08 10:01:30 insansız bir robot ve bu robotun kontrol edilmesine ilişkin bir yöntem 2 istanbul gedik üniversitesi teknoloji transfer ofisi İNSANSIZ BİR ROBOT VE BU ROBOTUN KONTROL EDİLMESİNE İLİŞKİN BİR YÖNTEM

Electronics – Elektronik

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ CİHAT GÜNER Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-08 12:23:29 uzayabilir iletken iplik 12 itünova teknoloji a.ş. UZAYABİLİR İLETKEN İPLİK

Materials – Malzemeler

İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. Gülşah Cevahir Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-08 13:20:05 akıllı ilaç verici 7 izmir ekonomi üniversitesi teknoloji transfer ofisi AKILLI İLAÇ VERİCİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Onur Kanyılmaz Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 14:01:14 çam kozalağından üretilen bir köpük ajanı/maddesi 14 erciyes teknopark a.ş. ÇAM KOZALAĞINDAN ÜRETİLEN BİR KÖPÜK AJANI/MADDESİ

Waste Management & Recycling - Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 14:05:51 doğal malzemelerden cilt yenileyici krem elde etmek için kullanılan bir yöntem 13 istanbul gedik üniversitesi teknoloji transfer ofisi DOĞAL MALZEMELERDEN CİLT YENİLEYİCİ KREM ELDE ETMEK İÇİN KULLANILAN BİR YÖNTEM

Personal Care – Kişisel Bakım

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ CİHAT GÜNER Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 14:36:40 pet’ten üretilen mamul ve yarı mamul malzemelerde ortaya çıkan zararlı kimyasalların inhibe edilmesi için bir yöntem 1 erciyes teknopark a.ş. PET’TEN ÜRETİLEN MAMUL VE YARI MAMUL MALZEMELERDE ORTAYA ÇIKAN ZARARLI KİMYASALLARIN İNHİBE EDİLMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

Chemicals – Kimyasallar

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 14:45:18 bağırsak mikrobiyomundan alzheimer hastalığının teşhisi için minimal biyobelirteçler ve ilgili yeni nesil dizileme kiti 7 erciyes teknopark a.ş. BAĞIRSAK MİKROBİYOMUNDAN ALZHEİMER HASTALIĞININ TEŞHİSİ İÇİN MİNİMAL BİYOBELİRTEÇLER VE İLGİLİ YENİ NESİL DİZİLEME KİTİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 14:51:18 kozmetik alanında kullanıma uygun rosmarinik asit yüklü lipozom ve etozomlar 13 erciyes teknopark a.ş. KOZMETİK ALANINDA KULLANIMA UYGUN ROSMARİNİK ASİT YÜKLÜ LİPOZOM VE ETOZOMLAR

Personal Care – Kişisel Bakım

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 14:57:29 ilaç salınımında kullanılmak üzere polimerik hidrojel üretimi için bir yöntem 1 erciyes teknopark a.ş. İLAÇ SALINIMINDA KULLANILMAK ÜZERE POLİMERİK HİDROJEL ÜRETİMİ İÇİN BİR YÖNTEM

Chemicals – Kimyasallar

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. Serhat Dalkılıç Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 17:51:01 ovaryum kanser teşhis kiti 7 izmir ekonomi üniversitesi teknoloji transfer ofisi OVARYUM KANSER TEŞHİS KİTİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Onur Kanyılmaz Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 17:59:13 alarm cihazı ve bilekliği 7 izmir ekonomi üniversitesi teknoloji transfer ofisi ALARM CİHAZI VE BİLEKLİĞİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İzmir Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Onur Kanyılmaz Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 21:39:40 metal nanotel kaplamalı ısıtılabilir kumaşlar 12 odtü teknoloji transfer ofisi Metal Nanotel Kaplamalı Isıtılabilir Kumaşlar

Materials – Malzemeler

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 21:50:25 akustik kaynaklar için bütünleşik varış yönü kestirimi ve ayrıştırma yöntemi 8 odtü teknoloji transfer ofisi Akustik Kaynaklar İçin Bütünleşik Varış Yönü Kestirimi ve Ayrıştırma Yöntemi

Infocomm – Bilişim

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 21:59:33 ıeee 802.15.4e time slotted channel hopping (tsch) ortama erişim kontrolünde deterministik olmayan trafiğe yönelik enerji verimli çizelgeleme yöntemi ve algoritma 2 odtü teknoloji transfer ofisi IEEE 802.15.4e Time Slotted Channel Hopping (TSCH) Ortama Erişim Kontrolünde Deterministik Olmayan Trafiğe Yönelik Enerji Verimli Çizelgeleme Yöntemi Ve Algoritma

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 22:06:52 hızlı lıdar (ışık ile algılama ve mesafe tespiti) ve konum tespit uygulamaları için yenilikçi yöntem ve mekanizmalar 2 odtü teknoloji transfer ofisi Hızlı LIDAR (Işık İle Algılama Ve Mesafe Tespiti) Ve Konum Tespit Uygulamaları İçin Yenilikçi Yöntem Ve Mekanizmalar

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 22:10:11 modifiye aox1 promotör varyantları 7 odtü teknoloji transfer ofisi Modifiye AOX1 Promotör Varyantları

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 17:18:00 implantlarda bor nitrür kaplama yöntemi ve bu yöntemle elde edilen bir bor nitrür kaplı implant malzeme 11 atılım üniversitesi - argeda tto İmplantlarda Bor Nitrür Kaplama Yöntemi Ve Bu Yöntemle Elde Edilen Bir Bor Nitrür Kaplı İmplant Malzeme

Manufacturing – İmalat

Atılım Üniversitesi - ARGEDA TTO Nihan GÖKCAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-09 22:25:06 çok alçak gerilim uygulamalarına yönelik tam entegre, gerilimi dört kat arttıran ve düşük faz gürültüsüne sahip osilatör 2 odtü teknoloji transfer ofisi Çok Alçak Gerilim Uygulamalarına Yönelik Tam Entegre, Gerilimi Dört Kat Arttıran Ve Düşük Faz Gürültüsüne Sahip Osilatör

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 07:55:31 alternatif akım motorların model kesitirimci denetiminde tahmin vektörlerini azaltan algoritma 2 odtü teknoloji transfer ofisi Alternatif Akım Motorların Model Kesitirimci Denetiminde Tahmin Vektörlerini Azaltan Algoritma

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 10:19:42 akciğer havayollarında yönlendirme sistemi ile güvenli biyopsi alınmasının gerçekleştirilmesine yönelik bir yöntem ve algoritma 7 teknopark istanbul AKCİĞER HAVAYOLLARINDA YÖNLENDİRME SİSTEMİ İLE GÜVENLİ BİYOPSİ ALINMASININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR YÖNTEM VE ALGORİTMA

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TEKNOPARK İSTANBUL NURCAN ALTAY Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 10:32:19 lpwan temelli arazi güvenliği sistemi 2 teknopark istanbul LPWAN TEMELLİ ARAZİ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

TEKNOPARK İSTANBUL NURCAN ALTAY Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 10:46:09 ıot için aydınlatma elemanlarından elektrik alan enerji toplama sistemi ve yöntemi 2 koç üniversitesi araştırma proje geliştirme ve teknoloji transfer direktörlüğü (apgttd) IoT için Aydınlatma Elemanlarından Elektrik Alan Enerji Toplama Sistemi ve Yöntemi

Electronics – Elektronik

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJE GELİŞTİRME VE TEKNOLOJİ TRANSFER DİREKTÖRLÜĞÜ (APGTTD) Pelin GÜNDOĞDU Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 10:52:42 çıkış yolu mımo yapılarında nicemleme altında aşırı örneklemeli tespit 2 odtü teknoloji transfer ofisi Çıkış Yolu MIMO Yapılarında Nicemleme Altında Aşırı Örneklemeli Tespit

Electronics – Elektronik

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 11:07:59 bir toz yatağı üzerinde eriyik filament ile üretim yöntemi 11 odtü teknoloji transfer ofisi Bir Toz Yatağı Üzerinde Eriyik Filament İle Üretim Yöntemi

Manufacturing – İmalat

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 11:48:11 kapıya entegre edilebilir portatif klima 11 odtü teknoloji transfer ofisi Kapıya Entegre Edilebilir Portatif Klima

Manufacturing – İmalat

ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi İdil Buse Kök Hazer Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 14:00:14 bir modüler eğitim, eğlence ve oyuncak bloğu 11 yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi BİR MODÜLER EĞİTİM, EĞLENCE VE OYUNCAK BLOĞU

Manufacturing – İmalat

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 15:57:22 nano hidrolik kireç içeren hazır enjeksiyon malzemesi üretim yöntemi 12 yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi NANO HİDROLİK KİREÇ İÇEREN HAZIR ENJEKSİYON MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ

Materials – Malzemeler

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 17:22:48 yüksek sıcaklıkta çalışabilen proton iletken zarlı yakıt hücreleri için hibrid zarların geliştirilmesi 3 atılım üniversitesi - argeda tto Yüksek sıcaklıkta çalışabilen proton iletken zarlı yakıt hücreleri için hibrid zarların geliştirilmesi

Energy – Enerji

Atılım Üniversitesi - ARGEDA TTO Nihan GÖKCAN Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 17:28:01 tümör protezi otonom kontrol ve uzatma sistemi 7 yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi TÜMÖR PROTEZİ OTONOM KONTROL VE UZATMA SİSTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-10 17:31:47 çapı ve alev şiddeti ayarlanabilen bek kafası 11 atılım üniversitesi - argeda tto Çapı ve alev şiddeti ayarlanabilen bek kafası

Manufacturing – İmalat

Atılım Üniversitesi - ARGEDA TTO Nihan GÖKCAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-11 11:30:13 östaki borusu fonksiyon bozukluğu hastalığı tanı ve değerlendirmesi için bir yöntem ve cihaz. 7 teknopark istanbul Östaki borusu fonksiyon bozukluğu hastalığı tanı ve değerlendirmesi için bir yöntem ve cihaz.

Healthcare – Sağlık Hizmeti

TEKNOPARK İSTANBUL NURCAN ALTAY Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-11 15:09:25 çeşitli komponent ve donanımlar ile farklı işler yapabilen makina konfigürasyon sistemi 11 teknopark istanbul ÇEŞİTLİ KOMPONENT VE DONANIMLAR İLE FARKLI İŞLER YAPABİLEN MAKİNA KONFİGÜRASYON SİSTEMİ

Manufacturing – İmalat

TEKNOPARK İSTANBUL NURCAN ALTAY Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 13:27:25 biyopolimer tabanlı taşıyıcı sistem 9 ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi Biyopolimer Tabanlı Taşıyıcı Sistem

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 13:30:50 çok katmanlı ortopedik destek yapısı 9 ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi Çok Katmanlı Ortopedik Destek Yapısı

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 13:36:50 tek kullanımlık çevre dostu elektrokimyasal sensör 9 ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi Tek Kullanımlık Çevre Dostu Elektrokimyasal Sensör

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 13:38:55 osteomiyelit tedavisinde kullanılmak üzere hedeflendirilmiş ilaç taşıyıcı sistem 9 ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi Osteomiyelit Tedavisinde Kullanılmak Üzere Hedeflendirilmiş İlaç Taşıyıcı Sistem

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 15:58:03 kumaş dalama ölçüm cihazı 9 ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi Kumaş Dalama Ölçüm Cihazı

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 16:06:18 kontinü sistem gaz desenlendirme/ağartma reaktörü (gdr ) 4 ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi Kontinü Sistem Gaz Desenlendirme/Ağartma Reaktörü (GDR )

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 16:11:08 propolisteki alerjen bileşenlerin biyotransformasyon yolu ile azalltılması 5 ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi Propolisteki Alerjen Bileşenlerin Biyotransformasyon Yolu ile Azalltılması

Foods – Gıdalar

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 16:21:23 gıdalarda fıstık alerjeni tespit kiti 5 ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi Gıdalarda Fıstık Alerjeni Tespit Kiti

Foods – Gıdalar

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-15 16:53:21 dislipidemi tedavisi için bir ilaç formülasyonu 9 ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi Dislipidemi Tedavisi için Bir İlaç Formülasyonu

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-16 09:10:03 dondurulmuş gıdalar için ohmik çözündürme ünitesi 5 ege üniversitesi bilim teknoloji uygulama ve araştırma merkezi - teknoloji transfer ofisi Dondurulmuş Gıdalar İçin Ohmik Çözündürme Ünitesi

Foods – Gıdalar

Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi - Teknoloji Transfer Ofisi Özgür Güvenenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-17 14:09:57 farklı koşullarda analiz sağlayan yeni nesil asfalt tekerlek izi test cihazı 11 fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto FARKLI KOŞULLARDA ANALİZ SAĞLAYAN YENİ NESİL ASFALT TEKERLEK İZİ TEST CİHAZI

Manufacturing – İmalat

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-17 14:29:51 veteriner amaçlı ultrasonik bıçak 7 fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto VETERİNER AMAÇLI ULTRASONİK BIÇAK

Healthcare – Sağlık Hizmeti

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-18 12:07:48 büz üzerine geotekstil keçe kullanarak patlama sönümlenmesi 12 fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto BÜZ ÜZERİNE GEOTEKSTİL KEÇE KULLANARAK PATLAMA SÖNÜMLENMESİ

Materials – Malzemeler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-18 17:36:32 genomik dna izolasyon yöntemi ve kiti 9 akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) GENOMİK DNA İZOLASYON YÖNTEMİ VE KİTİ

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) Doç Dr Olgun KİTAPÇI Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-18 17:44:05 bitkilerde furin ile hedef proteinlerin in vivo posttranslasyonel işlenmesi: n. benthamıana bitkisinde fonksiyonel aktif insan furininin tasarlanması 7 akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) BİTKİLERDE FURİN İLE HEDEF PROTEİNLERİN İN VİVO POSTTRANSLASYONEL İŞLENMESİ: N. BENTHAMIANA BİTKİSİNDE FONKSİYONEL AKTİF İNSAN FURİNİNİN TASARLANMASI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) Doç Dr Olgun KİTAPÇI Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-18 17:50:20 gluten intolerans bireyler için esmer pirinç bulguru ve üretim yöntemi 5 akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) GLUTEN İNTOLERANS BİREYLER İÇİN ESMER PİRİNÇ BULGURU VE ÜRETİM YÖNTEMİ

Foods – Gıdalar

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) Doç Dr Olgun KİTAPÇI Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-18 17:56:09 kıkırdak kalınlığını ölçmek için bir optik cihaz 7 akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) KIKIRDAK KALINLIĞINI ÖLÇMEK İÇİN BİR OPTİK CİHAZ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) Doç Dr Olgun KİTAPÇI Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-18 18:08:28 salmonella enterıc subsp. enterıca bakterisine karşı antibakteriyel etkili mikrokapsüle felix o1 bakteriyofajını içeren bir fonksiyonel yoğurt ve bunun üretim yöntemi 5 akdeniz üniversitesi teknoloji transfer ofisi (akdeniz tto) SALMONELLA ENTERIC SUBSP. ENTERICA BAKTERİSİNE KARŞI ANTİBAKTERİYEL ETKİLİ MİKROKAPSÜLE FELİX O1 BAKTERİYOFAJINI İÇEREN BİR FONKSİYONEL YOĞURT VE BUNUN ÜRETİM YÖNTEMİ

Foods – Gıdalar

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AKDENİZ TTO) Doç Dr Olgun KİTAPÇI Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-21 10:21:32 p-n organik batarya 3 fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto P-N ORGANİK BATARYA

Energy – Enerji

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-21 10:29:11 optik band aralığı kontrollü kızılötesi fotodiyot 2 fırat üniversitesi/ fırat teknokent/ fırat tto OPTİK BAND ARALIĞI KONTROLLÜ KIZILÖTESİ FOTODİYOT

Electronics – Elektronik

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/ FIRAT TEKNOKENT/ FIRAT TTO PROF DR ERHAN AKIN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-23 13:24:06 yüksek verimli yatay kanatlı dikey eksenli sürtünmesiz rüzgar türbini 3 istanbul okan üniversitesi, araştırma projeleri geliştirme direktörlüğü - arproged Yüksek Verimli Yatay Kanatlı Dikey Eksenli Sürtünmesiz Rüzgar Türbini

Energy – Enerji

İstanbul Okan Üniversitesi, Araştırma Projeleri Geliştirme Direktörlüğü - ARPROGED Mehtap Kurtoğlu Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-23 14:03:17 yüzey akustik dalga temelli özgün bir dokunmatik ekran 2 marmara üniversitesi - mitto YÜZEY AKUSTİK DALGA TEMELLİ ÖZGÜN BİR DOKUNMATİK EKRAN

Electronics – Elektronik

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Diğer: Başvuru yayınlandı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-23 17:04:10 bitki büyümesi için gerekli organik ve inorganik bileşenleri içeren çözülebilir formda bitki besin tableti ve üretim yöntemi 9 marmara üniversitesi - mitto BİTKİ BÜYÜMESİ İÇİN GEREKLİ ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞENLERİ İÇEREN ÇÖZÜLEBİLİR FORMDA BİTKİ BESİN TABLETİ VE ÜRETİM YÖNTEMİ

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Diğer: Başvuru yayınlandı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-24 11:49:21 coğrafi konum verilerinin kullanımı ile kapalı mekânlar için üç boyutlu harita üretimi 10 teknopark istanbul COĞRAFİ KONUM VERİLERİNİN KULLANIMI İLE KAPALI MEKÂNLAR İÇİN ÜÇ BOYUTLU HARİTA ÜRETİMİ

Logistics – Lojistik

TEKNOPARK İSTANBUL NURCAN ALTAY Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-24 14:17:34 elastik saplı diş fırçası 13 istanbul okan üniversitesi, araştırma projeleri geliştirme direktörlüğü - arproged Elastik Saplı Diş Fırçası

Personal Care – Kişisel Bakım

İstanbul Okan Üniversitesi, Araştırma Projeleri Geliştirme Direktörlüğü - ARPROGED Mehtap Kurtoğlu Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-24 14:34:31 yenilenebilir enerji kapasitesi kestirim ve optimizasyon sistemi 3 istanbul okan üniversitesi, araştırma projeleri geliştirme direktörlüğü - arproged Yenilenebilir Enerji Kapasitesi Kestirim Ve Optimizasyon Sistemi

Energy – Enerji

İstanbul Okan Üniversitesi, Araştırma Projeleri Geliştirme Direktörlüğü - ARPROGED Mehtap Kurtoğlu Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-24 14:46:52 farklı değişkenlerin kullanılarak araç mesafelerini ve seyrini sağlayabilen yakın mesafe bir araç takip sistemi 8 istanbul okan üniversitesi, araştırma projeleri geliştirme direktörlüğü - arproged Farklı Değişkenlerin Kullanılarak Araç Mesafelerini Ve Seyrini Sağlayabilen Yakın Mesafe Bir Araç Takip Sistemi

Infocomm – Bilişim

İstanbul Okan Üniversitesi, Araştırma Projeleri Geliştirme Direktörlüğü - ARPROGED Mehtap Kurtoğlu Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-24 16:55:24 prostat kanserinin erken teşhisi için biyosensör 2 marmara üniversitesi - mitto PROSTAT KANSERİNİN ERKEN TEŞHİSİ İÇİN BİYOSENSÖR

Electronics – Elektronik

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Diğer: Başvuru yayınlandı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-25 11:31:58 bir test çubuğu 7 marmara üniversitesi - mitto BİR TEST ÇUBUĞU

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Diğer: Başvuru yayınlandı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-25 12:06:58 polimer malzemeden imal antikor uygulaması 7 marmara üniversitesi - mitto POLİMER MALZEMEDEN İMAL ANTİKOR UYGULAMASI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Diğer: Başvuru yayınlandı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-25 15:35:27 fonksiyonel galeta 5 bahçeşehir üniversitesi Fonksiyonel Galeta

Foods – Gıdalar

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Aslı Şahin Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-25 16:12:20 sualtı haberleşme cihazı 2 bahçeşehir üniversitesi Sualtı Haberleşme Cihazı

Electronics – Elektronik

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Aslı Şahin Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-25 16:21:04 su altı aydınlatma tertibatı 2 bahçeşehir üniversitesi Su Altı Aydınlatma Tertibatı

Electronics – Elektronik

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Aslı Şahin Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-25 16:30:01 suyun soğurma kabiliyetini analiz etmek için bir sualtı analiz cihazı 2 bahçeşehir üniversitesi Suyun Soğurma Kabiliyetini Analiz Etmek İçin Bir Sualtı Analiz Cihazı

Electronics – Elektronik

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Aslı Şahin Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-25 16:39:25 ultraviyole (uv) ışın etkisi ile hızla kürleşebilme özelliğine sahip polimerik malzeme üretimi 11 bahçeşehir üniversitesi Ultraviyole (UV) Işın Etkisi İle Hızla Kürleşebilme Özelliğine Sahip Polimerik Malzeme Üretimi

Manufacturing – İmalat

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Aslı Şahin Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-30 11:52:10 öğütme, alaşımlama ve ısıl işlem gerçekleştiren bir tertibat 12 marmara üniversitesi - mitto ÖĞÜTME, ALAŞIMLAMA VE ISIL İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN BİR TERTİBAT

Materials – Malzemeler

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-30 11:57:36 pres ve ısıtma yöntemiyle toz materyalleri birleştiren küresel kalıp yapılanması 12 marmara üniversitesi - mitto PRES VE ISITMA YÖNTEMİYLE TOZ MATERYALLERİ BİRLEŞTİREN KÜRESEL KALIP YAPILANMASI

Materials – Malzemeler

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-30 15:59:01 etodolak tiyoeter bileşikleri 7 marmara üniversitesi - mitto ETODOLAK TİYOETER BİLEŞİKLERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Diğer: 1. İncelemeye gönderildi. Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-30 16:26:29 göğüs kafesi düzeltme barlarını kaburgaya sabitleyen bir aparat 7 marmara üniversitesi - mitto GÖĞÜS KAFESİ DÜZELTME BARLARINI KABURGAYA SABİTLEYEN BİR APARAT

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-30 16:57:07 risk analiz sistemi ve yöntemi 2 maltepe üniversitesi tto a.ş. - mayatto a.ş. Risk Analiz Sistemi ve Yöntemi

Electronics – Elektronik

Maltepe Üniversitesi TTO A.Ş. - MayaTTO A.Ş. Ceren Sarısaltık Gedikoğlu Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-30 17:13:07 buzdolabı kontrol sistemi ve yöntemi 2 maltepe üniversitesi tto a.ş. - mayatto a.ş. Buzdolabı Kontrol Sistemi ve Yöntemi

Electronics – Elektronik

Maltepe Üniversitesi TTO A.Ş. - MayaTTO A.Ş. Ceren Sarısaltık Gedikoğlu Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-30 17:47:10 kaldırıma çıkabilen bir tekerlekli sandalye 12 maltepe üniversitesi tto a.ş. - mayatto a.ş. Kaldırıma Çıkabilen Bir Tekerlekli Sandalye

Materials – Malzemeler

Maltepe Üniversitesi TTO A.Ş. - MayaTTO A.Ş. Ceren Sarısaltık Gedikoğlu Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-31 08:49:36 bir tekerlekli sandalye yapılanması 12 maltepe üniversitesi tto a.ş. - mayatto a.ş. Bir Tekerlekli Sandalye Yapılanması

Materials – Malzemeler

Maltepe Üniversitesi TTO A.Ş. - MayaTTO A.Ş. Ceren Sarısaltık Gedikoğlu Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-31 08:57:37 tekerlekli sandalye kullanıcıları için bir denge yastığı 7 maltepe üniversitesi tto a.ş. - mayatto a.ş. Tekerlekli Sandalye Kullanıcıları İçin Bir Denge Yastığı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Maltepe Üniversitesi TTO A.Ş. - MayaTTO A.Ş. Ceren Sarısaltık Gedikoğlu Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-10-31 14:43:13 kâğıt kompozit tübüler yapıların şerit sarım yöntemi ile üretimi ve bisiklet kadrosundaki uygulaması 11 atılım üniversitesi - argeda tto Kâğıt Kompozit Tübüler Yapıların Şerit Sarım Yöntemi İle Üretimi ve Bisiklet Kadrosundaki Uygulaması

Manufacturing – İmalat

Atılım Üniversitesi - ARGEDA TTO Nihan GÖKCAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-04 16:58:01 ceranib-2’nin kanserli hücreler üzerindeki hücre çoğalma baskılayıcı etkisi 7 arinkom tto Ceranib-2’nin Kanserli Hücreler Üzerindeki Hücre Çoğalma Baskılayıcı Etkisi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

ARİNKOM TTO MEHMET HAKAN DAĞ Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-06 17:04:15 yenidoğan yoğun bakımlarda kullanılmak üzere gürültü kontrol cihazı 7 marmara üniversitesi - mitto Yenidoğan Yoğun Bakımlarda Kullanılmak Üzere Gürültü Kontrol Cihazı

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Diğer: Başvuru yayınlandı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-07 12:31:30 etodolaktan türevlenen tiyosemikarbazit ve triazollerin sentezi 7 marmara üniversitesi - mitto ETODOLAKTAN TÜREVLENEN TİYOSEMİKARBAZİT VE TRİAZOLLERİN SENTEZİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-07 12:49:37 hcv ns5b polimeraz inhibitörleri olarak etodolak türevleri 7 marmara üniversitesi - mitto HCV NS5B POLİMERAZ İNHİBİTÖRLERİ OLARAK ETODOLAK TÜREVLERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Marmara Üniversitesi - MİTTO Prof Dr Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-12 16:53:57 antibakteriyel, etilen temizleyici ve bariyer özellikli gıda ambalaj malzemesi 12 sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) Antibakteriyel, Etilen Temizleyici Ve Bariyer Özellikli Gıda Ambalaj Malzemesi

Materials – Malzemeler

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 10:43:24 giyilebilir grafen tekstil temelli elektro-oküler izleme sistemi 2 sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) Giyilebilir Grafen Tekstil Temelli Elektro-Oküler İzleme Sistemi

Electronics – Elektronik

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 10:55:33 bir hibrid homojen-katalitik yakma sistemi 3 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) BİR HİBRİD HOMOJEN-KATALİTİK YAKMA SİSTEMİ

Energy – Enerji

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 11:07:05 göz içi lens üretimi sağlayan bir formülasyon ve yöntem 7 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) GÖZ İÇİ LENS ÜRETİMİ SAĞLAYAN BİR FORMÜLASYON VE YÖNTEM

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 11:12:13 yüksek performanslı ince film kompozit membranlar 12 sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) Yüksek Performanslı İnce Film Kompozit Membranlar

Materials – Malzemeler

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 11:33:30 kontrollü salınım sağlayan pestisit yüklü sera örtüsü 12 sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) Kontrollü Salınım Sağlayan Pestisit Yüklü Sera Örtüsü

Materials – Malzemeler

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 11:33:36 kutu içerisindeki hava kompozisyonunu değiştirerek ürünleri uzun süre taze muhafaza edebilen sebzelik kutusu 5 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) KUTU İÇERİSİNDEKİ HAVA KOMPOZİSYONUNU DEĞİŞTİREREK ÜRÜNLERİ UZUN SÜRE TAZE MUHAFAZA EDEBİLEN SEBZELİK KUTUSU

Foods – Gıdalar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 11:45:25 uzun ömürlü yoğurt 5 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) UZUN ÖMÜRLÜ YOĞURT

Foods – Gıdalar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 12:11:41 ileri teknoloji uygulamaları için küçük dielektrik sabitli kriptokristaller ve nanoyapılar 2 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARI İÇİN KÜÇÜK DİELEKTRİK SABİTLİ KRİPTOKRİSTALLER VE NANOYAPILAR

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 13:40:11 toplam ve ldl kolesterol seviyelerini azaltmak için polifenol içeren bitkisel çaylarla zenginleştirilmiş sulu veya toz formda suda çözülebilir sterol/stanol 5 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) TOPLAM VE LDL KOLESTEROL SEVİYELERİNİ AZALTMAK İÇİN POLİFENOL İÇEREN BİTKİSEL ÇAYLARLA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ SULU VEYA TOZ FORMDA SUDA ÇÖZÜLEBİLİR STEROL/STANOL

Foods – Gıdalar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 13:52:09 ikili osilatör mimarisi ve sürekli zaman kaosu kullanarak rastgele sayıların üretilmesi için yöntem ve donanım 8 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) İKİLİ OSİLATÖR MİMARİSİ VE SÜREKLİ ZAMAN KAOSU KULLANARAK RASTGELE SAYILARIN ÜRETİLMESİ İÇİN YÖNTEM VE DONANIM

Infocomm – Bilişim

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 14:10:01 aralıksız süreli düzensizlik kullanılarak rastgele sayıların oluşturulması 8 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) ARALIKSIZ SÜRELİ DÜZENSİZLİK KULLANILARAK RASTGELE SAYILARIN OLUŞTURULMASI

Infocomm – Bilişim

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 14:20:10 methods for producıng new sılıcon lıght sources and devıces 2 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) METHODS FOR PRODUCING NEW SILICON LIGHT SOURCES AND DEVICES

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 14:30:32 dynamıcally monıtorıng the ınstantaneous zero rotatıon rate voltage of ınterferometrıc fıber optıc gyroscope 2 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) DYNAMICALLY MONITORING THE INSTANTANEOUS ZERO ROTATION RATE VOLTAGE OF INTERFEROMETRIC FIBER OPTIC GYROSCOPE

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 14:38:15 birincil seviye standartlara izlenebilir olan fiber optik toplama küresi esaslı lazer enerji ölçer ve kalibrasyon sistemi (fcıs esaslı lemcs) 2 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) BİRİNCİL SEVİYE STANDARTLARA İZLENEBİLİR OLAN FİBER OPTİK TOPLAMA KÜRESİ ESASLI LAZER ENERJİ ÖLÇER VE KALİBRASYON SİSTEMİ (FCIS esaslı LEMCS)

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 14:42:51 frekansa uyarlamalı harmonik akım jeneratörü 2 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) FREKANSA UYARLAMALI HARMONİK AKIM JENERATÖRÜ

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 14:47:46 uydu takibi için otomatikleştirilmiş anten kontrolü sağlayan bir sistem 2 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) UYDU TAKİBİ İÇİN OTOMATİKLEŞTİRİLMİŞ ANTEN KONTROLÜ SAĞLAYAN BİR SİSTEM

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 14:59:39 suç bilim alanında mermi çekirdeği ve kovan karşılaştırmada kullanılabilecek şekil ölçütü ve polinom katsayıları temelli iz analizi ve karşılaştırma yöntemi 2 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) SUÇ BİLİM ALANINDA MERMİ ÇEKİRDEĞİ VE KOVAN KARŞILAŞTIRMADA KULLANILABİLECEK ŞEKİL ÖLÇÜTÜ VE POLİNOM KATSAYILARI TEMELLİ İZ ANALİZİ VE KARŞILAŞTIRMA YÖNTEMİ

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 15:06:58 indüksiyonlu ocak 2 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) İNDÜKSİYONLU OCAK

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 15:24:06 elektrokimyasal ateşlemeli mermi ve silah sistemi 2 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) ELEKTROKİMYASAL ATEŞLEMELİ MERMİ VE SİLAH SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 15:29:50 yüksek enerjili patlayıcı, yakıt ve astarlarda bağlanma maddeleri olarak alkil hidantoinler ve türevlerinin kullanımı 1 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) YÜKSEK ENERJİLİ PATLAYICI, YAKIT VE ASTARLARDA BAĞLANMA MADDELERİ OLARAK ALKİL HİDANTOİNLER VE TÜREVLERİNİN KULLANIMI

Chemicals – Kimyasallar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 15:45:19 anonimlik ve şeffaflık sağlayan doğrulanabilir elektronik oy verme yöntemi 8 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) ANONİMLİK VE ŞEFFAFLIK SAĞLAYAN DOĞRULANABİLİR ELEKTRONİK OY VERME YÖNTEMİ

Infocomm – Bilişim

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 15:57:29 akıllı baca gazı analiz sistemi 4 türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) AKILLI BACA GAZI ANALİZ SİSTEMİ

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Prof Dr Hasan MANDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 16:30:54 wlan performansını artıran full-duplex mac protokolü 8 sabancı üniversitesi araştırma ve lisansüstü politikalar direktörlüğü - sanayi işbirlikleri ve teknoloji lisanslama ofisi (ilo) WLAN Performansını Artıran Full-Duplex Mac Protokolü

Infocomm – Bilişim

SABANCI ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE LİSANSÜSTÜ POLİTİKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ - SANAYİ İŞBİRLİKLERİ VE TEKNOLOJİ LİSANSLAMA OFİSİ (İLO) MUSTAFA ÇAKIR Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-13 20:24:56 dahili kullanım için geliştirilmiş bir tıbbi cihaz 7 yıldız teknik üniversitesi teknoloji transfer ofisi DAHİLİ KULLANIM İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR TIBBİ CİHAZ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Volkan OKUTAN Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-14 16:27:36 iyileştirilmiş ısı aktarım yüzeyleri bulunan ısı değiştiricisi 3 sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum İyileştirilmiş Isı Aktarım Yüzeyleri Bulunan Isı Değiştiricisi

Energy – Enerji

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Prof Dr Fazilet Vardar Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-14 16:31:17 düşük sıcaklıkta bor karbür üretim yöntemi 12 sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum DÜŞÜK SICAKLIKTA BOR KARBÜR ÜRETİM YÖNTEMİ

Materials – Malzemeler

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Prof Dr Fazilet Vardar Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-14 16:33:06 kök hücre hattından elektriksel güç üretimi 9 sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum Kök Hücre Hattından Elektriksel Güç Üretimi

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Prof Dr Fazilet Vardar Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-14 16:34:34 stresle düzenlenen mikrorna’ların yeni kanser biyobelirteçleri olarak kullanımı 9 sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum Stresle Düzenlenen MikroRNA’ların Yeni Kanser Biyobelirteçleri Olarak Kullanımı

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Prof Dr Fazilet Vardar Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-14 16:35:57 nükleik asit tetkikinde kullanılmak için bir cihaz 9 sabancı üniversitesi nanoteknoloji araştırma ve uygulama merkezi sunum Nükleik Asit Tetkikinde Kullanılmak İçin Bir Cihaz

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi SUNUM Prof Dr Fazilet Vardar Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 10:51:15 ışık yayan veya absorbe eden sistemlerin optik yolları için aydınlatma ara katmanları 3 özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi IŞIK YAYAN VEYA ABSORBE EDEN SİSTEMLERİN OPTİK YOLLARI İÇİN AYDINLATMA ARA KATMANLARI

Energy – Enerji

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 11:08:32 ortogonal frekans bölmeli çoklu erişim (ofdma) ağlarında kontrol sinyallemesi kullanılarak rastgele ağ kodlaması 8 özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi ORTOGONAL FREKANS BÖLMELİ ÇOKLU ERİŞİM (OFDMA) AĞLARINDA KONTROL SİNYALLEMESİ KULLANILARAK RASTGELE AĞ KODLAMASI

Infocomm – Bilişim

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 11:44:44 paça çorbası cipsi 5 özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi PAÇA ÇORBASI CİPSİ

Foods – Gıdalar

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Faydalı Model Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 11:52:56 bir kargo nod aracılığı ile kuantum anahtar dağıtımı yöntemi 8 özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi BİR KARGO NOD ARACILIĞI ile KUANTUM ANAHTAR DAĞITIMI YÖNTEMİ

Infocomm – Bilişim

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 12:03:39 iyileştirilmiş reolojik özelliklere sahip çimento esaslı bileşimler ve bunların üretilmesi için usuller 1 özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi İYİLEŞTİRİLMİŞ REOLOJİK ÖZELLİKLERE SAHİP ÇİMENTO ESASLI BİLEŞİMLER VE BUNLARIN ÜRETİLMESİ İÇİN USULLER

Chemicals – Kimyasallar

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 12:13:08 bir müfrezenin araçları arasında iletişim 8 özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi BİR MÜFREZENİN ARAÇLARI ARASINDA İLETİŞİM

Infocomm – Bilişim

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 12:18:47 parçacık topaklanmasını önlemeye yönelik akış sistemi 3 özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi PARÇACIK TOPAKLANMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK AKIŞ SİSTEMİ

Energy – Enerji

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 13:10:05 taşınabilir ultrasonik görüntüleme sistemine ilişkin yöntem ve sistem 2 özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi TAŞINABİLİR ULTRASONİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİNE İLİŞKİN YÖNTEM VE SİSTEM

Electronics – Elektronik

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 11:23:54 tercih edilen optik özelliklere ve önceden algılama özelliklerine sahip, akışla soğutulmuş katı hal aydınlatma 3 özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi TERCİH EDİLEN OPTİK ÖZELLİKLERE VE ÖNCEDEN ALGILAMA ÖZELLİKLERİNE SAHİP, AKIŞLA SOĞUTULMUŞ KATI HAL AYDINLATMA

Energy – Enerji

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 14:05:01 adaptif çoklu-giriş çoklu-çıkış optik- dik frekans bölmeli çoğullama (o-ofdm) tabanlı görünür ışık haberleşmesi 8 özyeğin üniversitesi teknoloji transfer ofisi ADAPTİF ÇOKLU-GİRİŞ ÇOKLU-ÇIKIŞ OPTİK- DİK FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA (O-OFDM) TABANLI GÖRÜNÜR IŞIK HABERLEŞMESİ

Infocomm – Bilişim

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Gençtürk Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-15 15:01:06 titreşimli kaya tırmanma antrenmanı plakası 12 ankara üniversitesi teknokent Titreşimli Kaya Tırmanma Antrenmanı Plakası

Materials – Malzemeler

Ankara Üniversitesi Teknokent Özlem Yazır Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-17 23:56:35 sanal laboratuvar ihtiva eden dokunmatik ve etkileşimli sanal gerçeklik gözlüğü 2 istanbul tto SANAL LABORATUVAR İHTİVA EDEN DOKUNMATİK VE ETKİLEŞİMLİ SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ

Electronics – Elektronik

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 00:15:41 bir mamografi cihazı 2 istanbul tto BİR MAMOGRAFİ CİHAZI

Electronics – Elektronik

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 00:59:36 afet bölgeleri ve olay yerinde kimyasal-biyolojik-radyoaktif ölçüm ve örnekleme yapan dron 2 istanbul tto AFET BÖLGELERİ VE OLAY YERİNDE KİMYASAL-BİYOLOJİK-RADYOAKTİF ÖLÇÜM VE ÖRNEKLEME YAPAN DRON

Electronics – Elektronik

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 08:52:48 su, gıda ve yüzeyler için hijyen ve kalite ölçüm cihazı 4 istanbul tto SU, GIDA ve YÜZEYLER İÇİN HİJYEN ve KALİTE ÖLÇÜM CİHAZI

Environment, Clean Air & Water – Çevre, Temiz Hava ve Su

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 08:59:08 kardiyopulmoner bypass (kpb) sistemine entegre,antegrad/retrograd kan kardiyoplejisi ve oksijenatör venöz rezervuarı yedek volüm seti 7 istanbul tto KARDİYOPULMONER BYPASS (KPB) SİSTEMİNE ENTEGRE,ANTEGRAD/RETROGRAD KAN KARDİYOPLEJİSİ VE OKSİJENATÖR VENÖZ REZERVUARI YEDEK VOLÜM SETİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 09:08:25 radyonüklid tedavide absorbe doz ölçümü için multifokal taklit tümör içeren karaciğer fantomu 7 istanbul tto RADYONÜKLİD TEDAVİDE ABSORBE DOZ ÖLÇÜMÜ İÇİN MULTİFOKAL TAKLİT TÜMÖR İÇEREN KARACİĞER FANTOMU

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 09:29:14 filtreli ve tek hatlı kapalı kemoterapi aparatı 7 istanbul tto FİLTRELİ VE TEK HATLI KAPALI KEMOTERAPİ APARATI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 09:37:15 otomatik kemik kazıyıcı 7 istanbul tto OTOMATİK KEMİK KAZIYICI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 09:48:42 meme kanseri hastalarında prone pozisyonunda pet-ct görüntülemesi yapılabilmesi için aparat ve cihaz yatağı 7 istanbul tto MEME KANSERİ HASTALARINDA PRONE POZİSYONUNDA PET-CT GÖRÜNTÜLEMESİ YAPILABİLMESİ İÇİN APARAT VE CİHAZ YATAĞI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 10:10:25 transdermal kompartman basınç belirleme cihazı ve ölçüm yöntemi 7 istanbul tto TRANSDERMAL KOMPARTMAN BASINÇ BELİRLEME CİHAZI VE ÖLÇÜM YÖNTEMİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 10:18:04 trombosit konsantresi ile vitamin/mineral ilaç/hormon/enzim/biyomateryal bileşiminin eldesi 7 istanbul tto TROMBOSİT KONSANTRESİ İLE VİTAMİN/MİNERAL İLAÇ/HORMON/ENZİM/BİYOMATERYAL BİLEŞİMİNİN ELDESİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 10:33:57 bebek soğutucu koruyucu koza 7 istanbul tto BEBEK SOĞUTUCU KORUYUCU KOZA

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 10:44:21 le fort osteotomisi geniş sabitleme plağı 7 istanbul tto LE FORT OSTEOTOMİSİ GENİŞ SABİTLEME PLAĞI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 11:07:36 bir iletişim sistemi 9 istanbul tto BİR İLETİŞİM SİSTEMİ

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 11:27:18 bir aspirasyonlu koterizasyon cihazı 7 istanbul tto BİR ASPİRASYONLU KOTERİZASYON CİHAZI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 11:37:38 güvenlik kalkanı 12 istanbul tto GÜVENLİK KALKANI

Materials – Malzemeler

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 11:38:47 sirküler staplerler için çoklu şemsiye tipi bir anvil şapkası 7 selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi SİRKÜLER STAPLERLER İÇİN ÇOKLU ŞEMSİYE TİPİ BİR ANVİL ŞAPKASI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 11:47:51 renk körleri için akıllı gözlük 2 istanbul tto RENK KÖRLERİ İÇİN AKILLI GÖZLÜK

Electronics – Elektronik

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 12:04:35 antifungal özelliğe sahip bir ped 7 istanbul tto ANTİFUNGAL ÖZELLİĞE SAHİP BİR PED

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 12:09:54 diş kayıplarından sonra yer kaybını önleyen çoklu eksen hareketli yer tutucu 7 selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi DİŞ KAYIPLARINDAN SONRA YER KAYBINI ÖNLEYEN ÇOKLU EKSEN HAREKETLİ YER TUTUCU

Healthcare – Sağlık Hizmeti

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 12:13:22 analjezik salınımlı üretral kateter 7 istanbul tto ANALJEZİK SALINIMLI ÜRETRAL KATETER

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 15:00:44 çiftlik hayvan barınaklarının aydınlatılmasında farklı matematiksel fonksiyonlara göre kesikli veya sürekli çalışabilen elektronik kontrollü dinamik aydınlatma sistemi 9 selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi ÇİFTLİK HAYVAN BARINAKLARININ AYDINLATILMASINDA FARKLI MATEMATİKSEL FONKSİYONLARA GÖRE KESİKLİ VEYA SÜREKLİ ÇALIŞABİLEN ELEKTRONİK KONTROLLÜ DİNAMİK AYDINLATMA SİSTEMİ

Life Sciences – Yaşam Bilimleri

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 15:22:28 suyu tam olarak ayrıştıran boya bazlı güneş hücreleri ve elde etme yöntemi 1 selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi SUYU TAM OLARAK AYRIŞTIRAN BOYA BAZLI GÜNEŞ HÜCRELERİ VE ELDE ETME YÖNTEMİ

Chemicals – Kimyasallar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 15:27:32 evsel ve endüstriyel atık suların içindeki pestisitlerin tayini için güneş hücresinden biyosensör 1 selçuk üniversitesi teknoloji transfer ofisi EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN İÇİNDEKİ PESTİSİTLERİN TAYİNİ İÇİN GÜNEŞ HÜCRESİNDEN BİYOSENSÖR

Chemicals – Kimyasallar

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Yeliz Erenler Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-18 21:02:21 akıllı kompresyon çorabı 7 istanbul tto AKILLI KOMPRESYON ÇORABI

Healthcare – Sağlık Hizmeti

İstanbul TTO Savaş GÜRDAL Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-22 15:18:08 çok bölgeli yarı iletken lazer 2 bilkent üniversitesi teknoloji transfer ofisi Çok Bölgeli Yarı İletken Lazer

Electronics – Elektronik

Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Ayhan Çakır Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-22 15:27:21 manyetik parçacık kullanımı ile mikro kanallarda numunelerin zenginleştirilmesi 7 bilkent üniversitesi teknoloji transfer ofisi Manyetik Parçacık Kullanımı ile Mikro Kanallarda Numunelerin Zenginleştirilmesi

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Ayhan Çakır Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-22 15:38:39 mikro akışkan sistemler için hidrolik arayüz aparatı ve çalışma yöntemi 11 bilkent üniversitesi teknoloji transfer ofisi Mikro Akışkan Sistemler için Hidrolik Arayüz Aparatı ve Çalışma Yöntemi

Manufacturing – İmalat

Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Ayhan Çakır Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-22 15:53:38 tamoksifen dirençli meme kanseri tedavisi için geliştirilen yeni stratejiler 7 bilkent üniversitesi teknoloji transfer ofisi Tamoksifen Dirençli Meme Kanseri Tedavisi için Geliştirilen Yeni Stratejiler

Healthcare – Sağlık Hizmeti

Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Esra Ayhan Çakır Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-22 22:42:29 sılver-organo-complex ınk wıth hıgh conductıvıty and ınkjet stabılıty 2 king abdullah university of science and technology SILVER-ORGANO-COMPLEX INK WITH HIGH CONDUCTIVITY AND INKJET STABILITY

Electronics – Elektronik

King Abdullah University of Science and Technology Tan Kok Yong Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-22 22:51:17 self-powered organometallic halide perovskite photodetector with high detectivity 2 king abdullah university of science and technology Self-powered organometallic halide perovskite photodetector with high detectivity

Electronics – Elektronik

King Abdullah University of Science and Technology Tan Kok Yong Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-23 14:58:52 apparatus and method for wireless monitoring of respiratory movements using ultra-wideband frequencies 7 king abdullah university of science and technology Apparatus and method for wireless monitoring of respiratory movements using ultra-wideband frequencies

Healthcare – Sağlık Hizmeti

King Abdullah University of Science and Technology Tan Kok Yong Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-23 15:10:13 smart thermal patch for adaptive thermotherapy: flexible stretchable spatially tunable reusable wirelessly controllable mobile and affordable 7 king abdullah university of science and technology Smart Thermal Patch for Adaptive Thermotherapy: Flexible Stretchable Spatially Tunable Reusable Wirelessly Controllable Mobile and Affordable

Healthcare – Sağlık Hizmeti

King Abdullah University of Science and Technology Tan Kok Yong Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-23 15:17:02 controlling the emission wavelength in group ııı-v semiconductor laser diodes 2 king abdullah university of science and technology Controlling the emission wavelength in group III-V semiconductor laser diodes

Electronics – Elektronik

King Abdullah University of Science and Technology Tan Kok Yong Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-24 01:04:37 gstp1 enzimine spesifik özgün ve yeni nesil inhibitör bileşikleri 7 ht-ttm GSTP1 ENZİMİNE SPESİFİK ÖZGÜN VE YENİ NESİL İNHİBİTÖR BİLEŞİKLERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

HT-TTM FETHİYE KAYA Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-24 01:14:37 geniş bant aralığında çalışan bir yarıiletken fotodiyot ve elde etme yöntemi 3 ht-ttm GENİŞ BANT ARALIĞINDA ÇALIŞAN BİR YARIİLETKEN FOTODİYOT VE ELDE ETME YÖNTEMİ

Energy – Enerji

HT-TTM FETHİYE KAYA Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-24 02:02:49 ikincil kanser riskini azaltan bir sütyen 7 ht-ttm İKİNCİL KANSER RİSKİNİ AZALTAN BİR SÜTYEN

Healthcare – Sağlık Hizmeti

HT-TTM FETHİYE KAYA Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-24 02:13:35 kojik asit türevi bileşiklerin antikanser ve antitirozinaz aktiviteleri 7 ht-ttm KOJİK ASİT TÜREVİ BİLEŞİKLERİN ANTİKANSER VE ANTİTİROZİNAZ AKTİVİTELERİ

Healthcare – Sağlık Hizmeti

HT-TTM FETHİYE KAYA Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-25 15:05:18 jak sistemi 8 çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi JAK SİSTEMİ

Infocomm – Bilişim

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi VİLDAN BİLGE Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-25 15:10:37 cam binalar için dış cephe temizlik robotu 2 çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi CAM BİNALAR İÇİN DIŞ CEPHE TEMİZLİK ROBOTU

Electronics – Elektronik

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi VİLDAN BİLGE Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-25 15:17:26 hata yayılım etkileri dikkate alınarak kısa çerçeve uzunlukları için kutupsal kodların performans iyileştirmesi 2 çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi HATA YAYILIM ETKİLERİ DİKKATE ALINARAK KISA ÇERÇEVE UZUNLUKLARI İÇİN KUTUPSAL KODLARIN PERFORMANS İYİLEŞTİRMESİ

Electronics – Elektronik

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi VİLDAN BİLGE Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-25 15:21:01 işitme engelliler için bir alarm sistemi 2 çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi İŞİTME ENGELLİLER İÇİN BİR ALARM SİSTEMİ

Electronics – Elektronik

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi VİLDAN BİLGE Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-25 15:26:51 akıllı bulut bilgisayar sistemleri istemcisi 8 çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi AKILLI BULUT BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ İSTEMCİSİ

Infocomm – Bilişim

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi VİLDAN BİLGE Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-25 15:29:45 mikro akışkan sistemler için kam kontrollü valf 11 çankaya üniversitesi teknoloji transfer ofisi MİKRO AKIŞKAN SİSTEMLER İÇİN KAM KONTROLLÜ VALF

Manufacturing – İmalat

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi VİLDAN BİLGE Patent Başvurusu Yapıldı Görüntülemek için tıklayınız
2019-11-25 16:51:33 temassız ve kablosuz konumlandırma, takip ve kontrol sistemi 2 atılım üniversitesi - argeda tto Temassız ve kablosuz konumlandırma, takip ve kontrol sistemi

Electronics – Elektronik

Atılım Üniversitesi - ARGEDA TTO Nihan GÖKCAN Patent/Faydalı Model Tescil Edildi Görüntülemek için tıklayınız